{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym.

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie.

Aktualności

Administrator 23 grudzień 2015

UWAGA! 24 grudnia br. dniem wolnym od pracy w " Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o

 

Czwartek, 24 grudnia 2015 roku, będzie – w myśl Zarządzenia Prezesa Spółki – dniem wolnym od pracy w

" Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. w Poznaniu.

Jest to dzień wolny od pracy za dzień świąteczny26 grudnia 2015 roku, przypadający w sobotę.

Administrator 11 sierpień 2015

UWAGA! 17 sierpnia br. dniem wolnym od pracy w " Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

Poniedziałek, 17 sierpnia 2015 roku, będzie – w myśl Zarządzenia Prezesa Spółki – dniem wolnym od pracy w 

" Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. w Poznaniu.

Jest to dzień wolny od pracy za dzień świąteczny 15 sierpnia 2015 roku, przypadający w sobotę.

Administrator 1 lipiec 2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Administrator 6 październik 2014

Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.)

Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w planowanej maksymalnej ilości 43 173,94 MWh (było 42 279,526 MWh) dla 18 podmiotów – Zamawiających i 71 punktów poboru energii.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

więcej
Administrator 14 lipiec 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2015 i 2016 r., dla grupy podmiotów leczniczych.

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.