{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowtonej w negocjacjach zakupowych i innych postepowaniach o charakterze gospodarczym.

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala matki i dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkpolskie.

Aktualności

Administrator 23 grudzień 2015

UWAGA! 24 grudnia br. dniem wolnym od pracy w " Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o

 

Czwartek, 24 grudnia 2015 roku, będzie – w myśl Zarządzenia Prezesa Spółki – dniem wolnym od pracy w

" Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. w Poznaniu.

Jest to dzień wolny od pracy za dzień świąteczny26 grudnia 2015 roku, przypadający w sobotę.

Administrator 11 sierpień 2015

UWAGA! 17 sierpnia br. dniem wolnym od pracy w " Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

Poniedziałek, 17 sierpnia 2015 roku, będzie – w myśl Zarządzenia Prezesa Spółki – dniem wolnym od pracy w 

" Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. w Poznaniu.

Jest to dzień wolny od pracy za dzień świąteczny 15 sierpnia 2015 roku, przypadający w sobotę.

Administrator 1 lipiec 2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Administrator 6 październik 2014

Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.)

Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w planowanej maksymalnej ilości 43 173,94 MWh (było 42 279,526 MWh) dla 18 podmiotów – Zamawiających i 71 punktów poboru energii.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

więcej
Administrator 14 lipiec 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2015 i 2016 r., dla grupy podmiotów leczniczych.

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.