{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym.

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie.

Aktualności

Administrator 7 lipiec 2014

Zaproszenie do testów rynkowych dla inwestorów finansowych

W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wsparciem projektu pilotażowego w sektorze ochrony zdrowia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu" informujemy, że planowane jest przeprowadzenie testowania rynku inwestorów finansowych. Testowanie rynku zostanie przeprowadzone przez konsorcjum InfraLinx Capital, Dentons i Hill International, wybrane do świadczenia usług doradczych związanych z realizacją projektu, z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Promotora.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/zaproszenie_do_testow_rynkowych_110714.aspx

Administrator 12 maj 2014

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Oferty należy składać do dnia: 20.05.2014.r. do godz. 09.00 na adres Pełnomocnika Zamawiających:
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o, ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2014 r o godz.10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

Administrator 23 kwiecień 2014

2 MAJA 2014 ROKU - DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Uprzejmie informujemy, że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 2/2014 Zarządu „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.       z dnia 22 kwietnia 2014 roku, dzień 2 maja 2014 roku (piątek) w "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o. w Poznaniu jest dniem WOLNYM OD PRACY

Administrator 13 luty 2014

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej,
dla Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2014.r. do godz. 09.00. na adres Pełnomocnika Zamawiających:
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o, ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2014 r o godz.10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

 

Administrator 2 grudzień 2013

VI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli 27 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w VI posiedzeniu Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w 2013 r., a także uzgodnienie planu pracy na 2014 r.

więcej