{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowtonej w negocjacjach zakupowych i innych postepowaniach o charakterze gospodarczym.

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala matki i dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkpolskie.

Aktualności

Administrator 18 wrzesień 2013

BOOKROSSING W WIELKOPOLSKICH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

KSIĄŻKI (ZNÓW) TRAFIĄ DO PACJENTÓW

Już po raz kolejny pracownicy Spółki „Szpitale Wielkopolski” i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpoczęli zbiórkę książek w ramach akcji „BOOKCROSSING - NA ZDROWIE”.

Zebrane podczas kolejnych dni książki trafią do szpitali i przychodni lekarskich podległych samorządowi województwa wraz z półkami i plakatami promującymi ideę uwalniania książek.

więcej
Administrator 25 lipiec 2013

KOLEJNA ODSŁONA PRAC KONKURSOWYCH

Kolejna odsłona wystawy prac wyłonionych w konkursie dla dzieci z wielkopolskich szpitali pn. JEŚLI JUŻ SZPITAL - TO JAKI?
Prace prezentowane są w pomieszczeniach Izby Przyjęć SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przy ul. Krysiewicza.

więcej
Administrator 15 lipiec 2013

Przetarg nieograniczony pn.: Obsługa prawna Spółki „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na świadczenie bieżącej obsługi prawnej dla „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. we wszystkich kwestiach prawnych, jakie wynikają z prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym przede wszystkim w obszarze celów statutowych.

Oferty należy składać do dnia: 26.07.2013 r., do godz. 09.00. na adres Zamawiającego: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61 – 734 Poznań, pok. nr 17.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2013 r., o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61 – 734 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

Administrator 3 lipiec 2013

Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sukcesywna oleju opałowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Oferty należy składać do dnia: 16.07.2013 r., do godz. 09.00. na adres Pełnomocnika Zamawiającego: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 51, 61 – 734 Poznań, pok. nr 17.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2013 r., o godz.10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego pod adresem jak wyżej.