{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowtonej w negocjacjach zakupowych i innych postepowaniach o charakterze gospodarczym.

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala matki i dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkpolskie.

Aktualności

Administrator 14 wrzesień 2017

Spotkanie dotyczące zagadnień elektrycznych

Odbyło się kolejne spotkanie związane z projektowaniem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem szczegółowo omówiono zagadnienia związane z projektami elektrycznymi. Przedstawiciele spółki Szpitale Wielkopolski, projektanci szpitala i przedstawiciele Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (także zaproszeni inżynierowie elektrycy) omówili między innymi: zasilanie placu budowy w energię elektryczną, rezerwowe źródła prądu, zakres prac konserwacyjno- serwisowych.

więcej
Administrator 8 wrzesień 2017

Mamy pozwolenie na budowę!

W dniu 05.09.2017 r., spółka Szpitale Wielkopolski, otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Decyzję wydał Urząd Miasta Poznania. Rozpoczyna się kolejny etap inwestycji związany z opracowaniem dokumentacji wykonawczej (ostateczny projekt szpitala). Na początku 2018 roku- projekt wykonawczy i wszystkie specyfikacje powinny być gotowe. Wtedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Uruchamiamy procedurę związaną z wycinką drzew i wykarczowaniem terenu przy ulicy Wrzoska.

Administrator 5 wrzesień 2017

Jak będą wyglądały pomieszczenia w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka?

Dziś zapadły decyzje dotyczące aranżacji i wyposażenia pomieszczeń w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka. Omówiono miedzy innymi: pokoje pielęgniarek, gabinety lekarskie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia porządkowe, magazyny, świetlice, sale zabaw, pomieszczenia szkolne, czy poradnie. Kierownicy oddziałów i pielęgniarki ze Specjalistycznego Zespołu Opieki Zrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, pomogli wybrać sprzęt i dobrać wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.

więcej
Administrator 30 sierpień 2017

Kamery, alarm, teletechnika...

Dziś odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego szczegółowo doprecyzowuje się wygląd i funkcjonowanie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Prezes spółki Szpitale Wielkopolski, projaktanci z firmy Industria, pracownicy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, tym razem szczegółowo omówili zagadnienia związane z teletechniką.

więcej
Administrator 30 sierpień 2017

Zgody i terminy

W Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, pojawili się dziś pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania i Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Zostali zaproszeni aby omówić aktualny postęp prac nad ostetecznym projektem WCZD. 10 lipca, projektanci, firma Industria z Gdańska, złożyli w Urzędzie Miasta Poznania wniosek o pozwolenie na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Po uzyskaniu pozwolenia, projektant rozpocznie kolejny etap – przygotowanie projektu wykonawczego ( OSTATECZNY PROJEKT SZPITALA). Na początku 2018 roku- projekt wykonawczy i wszystkie specyfikacje powinny być gotowe. Wtedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

więcej