{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym.

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie.

Aktualności

Administrator 21 styczeń 2019

VI Ogólnopolska Konferencja pn. „Budownictwo szpitalne – Oddziały pediatryczne, jako wyzwanie dla inwestorów”

Konferencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poświęcona była zagadnieniom związanym z budownictwem obiektów pediatrycznych, a nowopowstające Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu stanowiło jeden z głównych punktów odniesienia poruszanej problematyki. Autorzy dokumentacji projektowej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka zapoznali uczestników konferencji z historią powstania projektu, podkreślając przy tym m.in. istotny wkład merytoryczny personelu medycznego na etapie projektowania.
Warto podkreślić, iż konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz rektorów: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego i Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.

więcej
Administrator 7 styczeń 2019

Nasadzenie zieleni na terenie poznańskich Osiedli Strzeszyn i Winiary.

W ramach prac przygotowawczych pod budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka na działce przy ulicy Wrzoska konieczne okazało się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.
Spółka Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. dokonała w zamian nasadzeń kompensacyjnych.
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię działki, na której powstaje WCZD, nie było możliwe wykonanie wszystkich nasadzeń na terenie inwestycji, z której zostały usunięte drzewa i krzewy, wobec czego w pierwszym etapie posadzono 261 drzew na terenie Osiedli Strzeszyn oraz Winiary. W kolejnym II etapie, w ramach docelowego zagospodarowania działki inwestycyjnej, nastąpią nasadzenia zastępcze wokół budynku nowopowstającego szpitala.

więcej
Administrator 19 grudzień 2018

Budowa wodociągu dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka zakończona

Zakończona została realizacja wodociągu PE DN 200 ca 410mb wraz z hydrantami nadziemnymi. Zadanie inwestycyjne zakończono wraz z wszelkimi procedurami odbiorowymi, w tym ze strony gestora sieci Aquanet S.A., Zarządu Dróg Miejskich, a także Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Odtworzono utwardzenia ścieżki rowerowej, które zgodnie z ustaleniami naruszono na czas prac, uprzątnięto obszar zajmowany na czas budowy. Sieć została oddana do użytkowania na czas i już dziś stanowi podstawowe źródło zasilania dla zabezpieczenia dostaw wody na plac budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

więcej
Administrator 12 grudzień 2018

Wizytacja budowy Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim

Zespół Inwestora Zastępczego dla budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z przedstawicielami Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wizytowali 7 grudnia br. budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim. Przedsięwzięcie to jest już w ostatniej fazie inwestycyjnej, oddanie obiektu do użytku powinno nastąpić w pierwszym półroczu przyszłego roku. Była to więc doskonała okazja do zapoznania się z kwestiami, które wystąpiły przy realizacji podobnego zadania do budowy WCZD. Zagadnienia przedstawione przez zespół odpowiedzialny za realizację nowego krakowskiego szpitala zostaną uwzględnione podczas inwestycji poznańskiej, pomogą zoptymalizować proces inwestycyjny.

więcej
Administrator 16 listopad 2018

Trwają prace na placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Plac budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka został w całości odgrodzony, zainstalowano zaplecze kontenerowe dla potrzeb obsługi budowy, zniwelowano teren i wytyczono tymczasowe ciągi komunikacyjne na potrzeby prowadzonych prac. Rozpoczynają się prace związane z wykopami i ich zabezpieczeniem, powstaje mur oporowy. 14 listopada odbyła się już czwarta Narada Budowy z udziałem Inwestora Zastępczego, a więc Szpitali Wielkopolski sp. z o.o., Generalnego Wykonawcy WARBUD S.A. oraz Nadzorów branżowych, które sprawuje SWECO CONSULTING sp. z o.o. Kilkunastoosobowy zespół sprawuje pieczę nad prawidłowością przebiegu procesu inwestycyjnego.

więcej