{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowtonej w negocjacjach zakupowych i innych postepowaniach o charakterze gospodarczym.

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala matki i dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkpolskie.

Aktualności

Administrator 12 maj 2014

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Oferty należy składać do dnia: 20.05.2014.r. do godz. 09.00 na adres Pełnomocnika Zamawiających:
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o, ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2014 r o godz.10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

Administrator 23 kwiecień 2014

2 MAJA 2014 ROKU - DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Uprzejmie informujemy, że w związku z ZARZĄDZENIEM NR 2/2014 Zarządu „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.       z dnia 22 kwietnia 2014 roku, dzień 2 maja 2014 roku (piątek) w "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o. w Poznaniu jest dniem WOLNYM OD PRACY

Administrator 13 luty 2014

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej,
dla Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2014.r. do godz. 09.00. na adres Pełnomocnika Zamawiających:
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o, ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2014 r o godz.10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

 

Administrator 2 grudzień 2013

VI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

Przedstawiciele Spółki uczestniczyli 27 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w VI posiedzeniu Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w 2013 r., a także uzgodnienie planu pracy na 2014 r.

więcej
Administrator 14 listopad 2013

PODSUMOWANIE KONFERENCJI PRASOWEJ

WYBÓR PROJEKTU BUDOWY NOWEGO SZPITALA MATKI I DZIECKA W POZNANIU JAKO PROJEKTU PILOTAŻOWEGO W NABORZE POJEKTÓW PPP W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA PROWADZONYM PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIOLNALNEGO


PROJEKT OTRZYMA WSPARCIE DORADCZE

Projekt uzyska kompleksowe wsparcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, świadczone z udziałem doradców zewnętrznych w zakresie ekonomiczno-finansowym, prawnym oraz technicznym, w celu przygotowania inwestycji w formule ppp.
Wsparcie, jakie otrzyma samorząd województwa jest znaczącym elementem w procesie przygotowania projektu do realizacji. W ramach pomocy projekt otrzyma pełną obsługę doradczą i kompleksowe przygotowanie procedur wyboru partnera prywatnego realizującego budowę nowego szpitala matki i dziecka. Wypracowana dokumentacja będzie wzorcową dla innych podmiotów publicznych zainteresowanych realizacją projektów ppp w sektorze ochrony zdrowia.


więcej