Ogłoszenie o Dialogu Technicznym DT/01/2018.

12 stycznia 2018

Ogłoszenie o dialogu technicznym na ”Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania specjalistycznego (e-Dokumentacja, e-Rejestracja, wytwarzanie EDM, EZD)”.

Procedura dialogu technicznego została zakończona 25.01.2019.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu należy złożyć w terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku do godziny 15.00 (piętnastej).