Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2018 – „Wykonanie modelu BIM oraz weryfikacji koordynacji i przedmiaru robót projektów wykonawczych w pełnym zakresie, przy użyciu uprzednio stworzonego modelu BIM w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”” „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

12 stycznia 2018