Plan potrzeb – informacja o planowanych zaówieniach publicznych na 2018 rok.

18 stycznia 2018

W ramach realizacji usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, realizowanego w ramach: Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.