Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2018 – Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).

15 lutego 2018

Numer referencyjny: SzW/3/2018

W dniu 25.05.2018r. dodano unieważnienie postępowania SzW/3/2018

W dniu 16.05.2018r. dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 11.05.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 10

W dniu 08.05.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 9

W dniu 30.04.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 8 oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin do: 16.05.2018r. godzina 15.00

W dniu 23.04.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 7 oraz zmodyfikowany załącznik.

W dniu 20.04.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 6 oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin do: 09.05.2018r. godzina 15.00

W dniu 12.04.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 5 prawnik oraz zmodyfikowany załącznik.

W dniu 09.04.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 4 techniczne oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin do: 25.04.2018r. godzina 15.00

W dniu 31.03.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 3 Prawne oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin do: 18.04.2018r. godzina 15.00

W dniu 29.03.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 2 oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin do: 11.04.2018r. godzina 15.00

W dniu 21.03.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28 marca 2018 roku do godziny 15.00 (piętnastej)

Załączniki:

1. SIWZ-Procesor.docx2. ogłoszenie o zamówieniu - macierze - wysłane TED13.02.2018.pdf3. Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.docx4. Zalacznik nr 3a do SIWZ - JEDZ.docx5. Zalacznik nr 3b do SIWZ - instrukcja wypeBniania JEDZ.pdf6. Zalacznik nr 3c do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx7. Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw.docx8. Zalacznik_­04_­do_­umowy_­dane_­zamawiających_­indywidualnych_­do_­wystawienia_­faktur_­sprzedaży.xlsx9. Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­20T.docx10. Zalacznik_­nr_­02_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­A.docx11. Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­B.docx12. Zalacznik_­nr_­04_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­60T.docx13. Zalacznik_­nr_­05_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­80T.docx14. Zalacznik_­nr_­06_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­100T.docx15. Zalacznik_­nr_­07_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­500T.docx16. Zalacznik_­nr_­08_­do_­OPZ_­-_­Wirtualizacja_­Cloud_­SDN_­Zarzadzanie.docx17. Zalacznik_­nr_­09_­do_­OPZ_­-_­Serwerowe_­Systemy_­Operacyjne.docx18. Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Serwery.docx19. Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Zarzadzanie_­Infrastruktura_­Sprzetowa.docx20. Zalacznik_­nr_­12_­do_­OPZ_­-_­System_­Backupu.docx21. Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­A.docx22. Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­B.docx23. Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­A.docx24. Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­B.docx25. Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Router_­VPN.docx26. Zalacznik_­nr_­18_­do_­OPZ_­-_­WAF.docx27. Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Szafa_­rack.docx28. Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­A.docx29. Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­B.docx30. Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­C.docx31. Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­D.docx32. Zalacznik_­nr_­24_­do_­OPZ_­-_­Zestaw_­baterii.docx33. Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Terminal_­PC.docx34. Zalacznik_­nr_­26_­do_­OPZ_­-_­Licencje_­dost_­powe.docx35. Zalacznik_­nr_­27_­do_­OPZ_­-_­Licencje_­terminalowe.docx36. Zalacznik_­nr_­29_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­ilosci_­sprzetu_­i_­licencji.xlsx37. Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Wymagania_­dotycz_­ce_­instalacji_­szaf_­rack_­i_­UPS.docx38. Zalacznik_­nr_­31_­do_­OPZ_­-_­Istniejaca_­infrastruktura.xlsx39. Zalacznik nr 1 do SIWZ - OPZ_­SERWERY.docx40. Zalacznik_­nr_­01_­do_­Umowy_­-_­Zestawienie_­wszystkich_­Zamawiających_­Indywidualnych_­i_­Przedmiotów_­Dostaw_­Indywidualnych.xlsx41. Załącznik nr 4 do SIWZ - UMOWA_­SERWERY_­16_­2_­2018.docx42. Pytania_­odpowiedzi_­01-z dnia 21_­03_­2018.doc43. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­z dnia_­21_­03_­2018.docx44. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­20T.docx45. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­02_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­A.docx46. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­B.docx47. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­04_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­60T.docx48. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­05_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­80T.docx49. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­06_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­100T.docx50. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­07_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­500T.docx51. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­08_­do_­OPZ_­-_­Wirtualizacja_­Cloud_­SDN_­Zarzadzanie.docx52. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Serwery.docx53. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Zarzadzanie_­Infrastruktura_­Sprzetowa.docx54. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­OPZ_­-_­System_­Backupu.docx55. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Szafa_­rack.docx56. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­A.DOCX57. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­B.DOCX58. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­C.DOCX59. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­D.DOCX60. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Terminal_­PC.DOCX61. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­31_­do_­OPZ_­-_­Istniejaca_­infrastruktura.xlsx62. 1 zmiana ogłoszenia o zamówieniu - macierze - wysłane TED21.03.2018.pdf63. Pytania_­odpowiedzi_­02 - z dnia_­29_­03_­2018.doc64. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­z dnia_­29_­03_­2018.docx65. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­A -z dnia_­29_­03_­2018.docx66. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­B -z dnia_­29_­03_­2018.docx67. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Router_­VPN - dnia_­29_­03_­2018.docx68. Pytania_­odpowiedzi_­03_­PRAWNE_­31_­3_­2018.docx69. ZMODYFIKOWANY_­SERWERY UMOWA _­31_­3_­2018.docx70. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­32_­do_­OPZ_­-_­Projekt_­Wykonawczy.docx71. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­33_­do_­OPZ_­-_­Czasy_­realizacjiaz-1.xlsx72. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­34_­do_­OPZ_­-_­Szkolenia.docx73. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­35_­do_­OPZ_­-_­Wytyczne_­Instalacji_­i_­Montazu.docx74. ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia.pdf75. Pytania_­odpowiedzi_­04_­techniczne_­09_­04_­2018.doc76. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­z dnia_­09_­04_­2018.docx77. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­08_­do_­OPZ_­-_­Wirtualizacja_­Cloud_­SDN_­Zarzadzanie - z dnia_­09_­04_­201.docx78. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­A - z dnia_­09_­04_­2018.docx79. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­B - z dnia_­09_­04_­2018.docx80. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­A - z dnia_­09_­04_­2018.docx81. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­B - z dnia_­09_­04_­2018.docx82. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Router_­VPN - z dnia_­09_­04_­2018.docx83. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Szafa_­rack - z dnia_­09_­04_­2018.docx84. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­24_­do_­OPZ_­-_­Zestaw_­baterii - z dnia_­09_­04_­2018.docx85. ogłoszenie_­zmiana_­09_­04_­2018.pdf86. pytania_­odpowiedzi_­05_­prawnik_­12_­4_­2018.docx87. ZMODYFIKOWANY_­SERWERY UMOWA _­12_­4_­18.docx88. Pytania_­odpowiedzi_­06_­z_­dnia_­20_­04_­2018.doc89. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­z dnia_­20_­04_­2018.docx90. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik nr 1 do SIWZ - OPZ_­SERWERY - z dnia_­20_­04_­2018.docx91. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­A - z dnia_­20_­04_­2018.docx92. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­B - z dnia_­20_­04_­2018.docx93. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Router_­VPN - z dnia_­20_­04_­2018.docx94. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­A - z dnia_­20_­04_­2018.DOCX95. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­B - z dnia_­20_­04_­2018.DOCX96. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­C - z dnia_­20_­04_­2018.DOCX97. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­D - z dnia_­20_­04_­2018.DOCX98. Pytania_­odpowiedzi_­07_­z_­dnia_­23_­04_­2018.doc99. ZMODYFIKOWANY_­SERWERY UMOWA _­23_­4_­2018.docx100. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf101. Pytania_­odpowiedzi_­08_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx102. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­z dnia_­30 _­04_­2018.docx103. ZMODYFIKOWANY_­SERWERY UMOWA _­30_­4_­2018.docx104. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­20T_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx105. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­02_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­A_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx106. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­B_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx107. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­04_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­60T_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx108. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­05_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­80T_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx109. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­06_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­100T_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx110. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­07_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­500T_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx111. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Serwery_­z_­dnia_­30_­04_­2018.docx112. zmiana ogłoszenia SzW_­3_­2018.pdf113. Pytania_­odpowiedzi_­09.doc114. Pytania_­odpowiedzi_­10_­ z dnia_­11_­05_­2018.doc115. Informacja z otwarcia ofert 16_­05_­2018 SzW_­3_­2018.docx116. Uniewaznienie SzW_­3_­2018.pdf