Ogłoszenie o zamówieniu SzW/5/2018 – Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).

12 czerwca 2018

W dniu 31.10.2018 r. dodano informację o powtórzeniu czynności oceny i badania ofert oraz o unieważnieniu postępowania.

W dniu 28.09.2018 r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.
Nowy termin do: 01.08.2018r. godzina 15.00

W dniu 24.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 07 oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.
Nowy termin do: 30.07.2018r. godzina 15.00

W dniu 20.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 06 oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 17.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 05

W dniu 13.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 04

W dniu 12.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 03

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin do: 24.07.2018r. godzina 15.00

W dniu 09.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi -2 oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin do: 23.07.2018r. godzina 15.00

W dniu 03.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2018 roku do godziny 15.00 (piętnastej)

Załączniki:

1. Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SIWZ.docx3. Zalacznik_­01_­do_­Umowy_­-_­Zestawienie_­wszystkich_­Zamawiajacych_­Indywidualnych_­i_­Przedmiotow_­Dostaw_­Indywidualnych.xlsx4. Zalacznik_­04_­do_­umowy_­dane_­zamawiajacych_­indywidualnych_­do_­wystawienia_­faktur_­sprzedazy.xlsx5. Zalacznik_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ.docx6. Zalacznik_­2_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx7. Zalacznik_­3a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx8. Zalacznik_­3b_­do_­SIWZ_­-_­instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf9. Zalacznik_­3c_­do_­SIWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx10. Zalacznik_­4_­do_­SIWZ_­-_­UMOWA_­SERWERY.docx11. Zalacznik_­5_­do_­SIWZ_­-_­wykaz_­dostaw.docx12. Zalacznik_­6_­do_­SIWZ_­-_­wykaz_­administratorow_­danych_­osobowych.xlsx13. Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­20T.docx14. Zalacznik_­nr_­02_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­A.docx15. Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­B.docx16. Zalacznik_­nr_­04_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­60T.docx17. Zalacznik_­nr_­05_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­80T.docx18. Zalacznik_­nr_­06_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­100T.docx19. Zalacznik_­nr_­07_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­500T.docx20. Zalacznik_­nr_­08_­do_­OPZ_­-_­Wirtualizacja_­Cloud_­SDN_­Zarzadzanie.docx21. Zalacznik_­nr_­09_­do_­OPZ_­-_­Serwerowe_­Systemy_­Operacyjne.docx22. Zalacznik_­nr_­10_­do_­OPZ_­-_­Serwery.docx23. Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Zarzadzanie_­Infrastruktura_­Sprzetowa.docx24. Zalacznik_­nr_­12_­do_­OPZ_­-_­System_­Backupu.docx25. Zalacznik_­nr_­13_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­A.docx26. Zalacznik_­nr_­14_­do_­OPZ_­-_­Przelacznik_­typ_­B.docx27. Zalacznik_­nr_­15_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­A.docx28. Zalacznik_­nr_­16_­do_­OPZ_­-_­Router_­typ_­B.docx29. Zalacznik_­nr_­17_­do_­OPZ_­-_­Router_­VPN.docx30. Zalacznik_­nr_­18_­do_­OPZ_­-_­WAF.docx31. Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Szafa_­rack.docx32. Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­A.docx33. Zalacznik_­nr_­21_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­B.docx34. Zalacznik_­nr_­22_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­C.docx35. Zalacznik_­nr_­23_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­D.docx36. Zalacznik_­nr_­24_­do_­OPZ_­-_­Zestaw_­baterii.docx37. Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Terminal_­PC.docx38. Zalacznik_­nr_­26_­do_­OPZ_­-_­Licencje_­dostepowe.docx39. Zalacznik_­nr_­27_­do_­OPZ_­-_­Licencje_­terminalowe.docx40. Zalacznik_­nr_­29_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­ilosci_­sprzetu_­i_­licencji.xlsx41. Zalacznik_­nr_­30_­do_­OPZ_­-_­Wymagania_­dotyczace_­instalacji_­szaf_­rack_­i_­UPS.docx42. Zalacznik_­nr_­31_­do_­OPZ_­-_­Istniejaca_­infrastruktura.xlsx43. Zalacznik_­nr_­32_­do_­OPZ_­-_­Projekt_­Wykonawczy.docx44. Zalacznik_­nr_­33_­do_­OPZ_­-_­Czasy_­realizacji.xlsx45. Zalacznik_­nr_­34_­do_­OPZ_­-_­Szkolenia.docx46. Zalacznik_­nr_­35_­do_­OPZ_­-_­Wytyczne_­Instalacji_­i_­Montazu.docx47. SzW_­5_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­2018.07.03.doc48. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­01_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­20T_­2018.07.03.docx49. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­02_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­A_­2018.07.03.docx50. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­03_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­40T_­-_­Typ_­B_­2018.07.03.docx51. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­04_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­60T_­2018.07.03.docx52. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­05_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­80T_­2018.07.03.docx53. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­06_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­100T_­2018.07.03.docx54. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­07_­do_­OPZ_­-_­Macierz_­500T_­2018.07.03.docx55. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­OPZ_­-_­Zarzadzanie_­Infrastruktura_­Sprzetowa_­2018.07.03.docx56. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­25_­do_­OPZ_­-_­Terminal_­PC_­2018.07.03.docx57. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­4_­do_­SIWZ_­-_­UMOWA_­SERWERY_­2018.07.03.docx58. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­2018.07.03.docx59. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf60. SzW_­5_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­02 z dnia 2018.07.09.doc61. ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­2018.07.09.docx62. ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­20_­do_­OPZ_­-_­UPS_­typ_­A_­2018.07.09.docx63. SzW_­5_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­03_­2018.07.12.doc64. ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­2.pdf65. SzW_­5_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­04_­2018.07.13.doc66. SzW_­5_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­05_­2018.07.17.doc67. SzW_­5_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­06_­2018.07.20.doc68. SzW_­5_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­2018.07.20.docx69. SzW_­5_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­4_­do_­SIWZ_­-_­UMOWA_­SERWERY_­2018.07.20.docx70. ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­3.pdf71. SzW_­5_­2018_­Pytania_­odpowiedzi_­07_­2018.07.24.doc72. SzW_­5_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­2018.07.24.docx73. SzW_­5_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­OPZ_­-_­Szafa_­rack_­07_­2018.07.24.docx74. ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­4.pdf75. SzW_­5_­2018_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­2018_­08_­01.docx76. SzW_­5_­2018-Informacja_­o_­wyborze_­najkorzystniejszej_­oferty.pdf77. SzW_­5_­2018_­Informacja_­o_­powtorzeniu_­czynnosci_­oceny_­i_­badania_­ofert_­oraz_­o_­uniewaznieniu_­postepowania.pdf