Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2018 „Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

27 czerwca 2018

Link do przetargu umieszczonego na propublico:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42918

W dniu 07.09.2018 r. dodano powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Link do wyniku: http://przetargi.propublico.pl/WynikiSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=42918

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08 sierpnia 2018 r., do godz. 09:30.