Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2019 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny”.

1 października 2019

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=47333

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.
Nowy termin: do 28.11.2019 r. do godz. 9:30

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2019-11-06. do godz. 09:30