Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

31 lipca 2012
Potrzebne do przygotowania oferty pliki, można pobrać ze strony internetowej Dalszego Pełnomocnika Zamawiającego: www.dfinanse.pl

Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

30 listopada 2011
Potrzebne do złożenia oferty pliki można pobrać ze strony Pełnomocnika Zamawiającego: eib.com.pl