Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

30 listopada 2011
Potrzebne do złożenia oferty pliki można pobrać ze strony Pełnomocnika Zamawiającego: eib.com.pl