Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PRZETARG NA ZAKUP GRUPOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

7 grudnia 2012

Spółka „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. planuje do końca tego roku ogłosić przetarg na grupowy zakup energii elektrycznej.

Podczas pierwszej edycji grupy zakupowej w połowie tego roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,  uzyskaliśmy bardzo korzystne ceny energii wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy. Uzyskaliśmy średnią oszczędność 16% na 2013 rok i 12% na 2014 rok średnio dla całej grupy.

 

Dlatego ZACHĘCAMY DO PRZYSTĄPIENIA DO DRUGIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE PODMIOTY – Szpitale, Szkoły , Urzędy jak i Podmioty Prywatne

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  61/855 35 10 lub wysyłając e-mail na adres energia@szpitalewielkopolski.pl