Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego
pn.: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

W wyniku realizacji Projektu utworzony zostanie system za pomocą którego udostępnione zostaną Pacjentom dwie usługi: e-Rejestracji i e-Dokumentacji. Funkcjonalność usługi e-Dokumentacja zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto, możliwe będzie również udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu.

Za pośrednictwem usługi e-Rejestracja Pacjent będzie miał w szczególności możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

W Projekcie biorą udział Partnerzy tj. 34 podmioty oraz Uczestnicy tj. 19 podmiotów (wraz ze Szpitalem. Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku), którzy zostaną wyposażeni w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego.

Przewidziana do zakupu infrastruktura dla każdego Partnera/Uczestnika zostanie dostosowana indywidualnie do jego potrzeb. Planowany jest zakup m. in. komputerów, serwerów, macierzy, drukarek, skanerów. Przewiduje się, że każdy podmiot otrzyma pakiety oprogramowań pozwalających na podłączenie go do systemu. W ramach drugiej kategorii zakupiona zostanie infrastruktura sprzętowa i programowa Procesora, który umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i wymianę EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi biorącymi udział w Projekcie, jak i umożliwi pobieranie EDM przez Pacjenta.

Budowana Platforma Regionalna (PR) służąca bezpośrednio Pacjentom (obecnie nie istnieje) zapewni koordynowany regionalny system wymiany, udostępniania EDM i danych na terenie wielkopolski oraz współpracę z innymi PR, Platformami P oraz rejestrami centralnymi w zakresie EDM.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.


Platforma e-Pacjent – umowa na Operatora Systemu EDM podpisana!

12 lipca 2023
W dniu 04 lipca 2023 r. została podpisana umowa na realizację usługi Operatora Systemu EDM.

Rozpoczęliśmy finalizowanie kolejnego przetargu!

15 października 2019
"Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie wsparcia przetwarzania informacji w podmiotach leczniczych (aplikacje i systemy szpitalne i specjalistyczne)". Spółka Szpitale Wielkopolski rozpoczęła właśnie finalizowanie przetargu pod taką nazwą. Założenia techniczne zostały już...

więcej

Platforma e-Pacjent – umowa na realizację podpisana!

12 września 2019
Kolejny sukces na koncie Spółki Szpitale Wielkopolski! To efekt ciężkiej pracy naszego zespołu. Sfinalizowaliśmy umowę dotyczącą realizacji zamówienia na: "Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e–Pacjent".

DRUGA UMOWA PODPISANA w ramach Projektu Wielkopolskie e-ZDROWIE.

19 czerwca 2018
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu  18.06.2018r. została podpisana Umowa dotycząca realizacji zamówienie na dostarczenie urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów w ramach projektu nr RPWP.02.01.01-30-0047/16 Wyposażenie...

więcej

PIERWSZA UMOWA PODPISANA w ramach Projektu Wielkopolskie e-ZDROWIE.

22 maja 2018
W dniu 18 maja 2018r. została podpisana umowa o wartości prawie 10 mln. zł. na zakup sprzętu i oprogramowania dla 53 szpitali na terenie województwa wielkopolskiego w ramach Projektu wielkopolskie...

więcej

Media o nas piszą!

23 lutego 2018
W lokalnych mediach powiatu kępińskiego piszą o naszym Projekcie: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między...

więcej

Trwają Dialogi Techniczne do Projektu e-Pacjent

17 lutego 2018
W dniu 07.02.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogów Technicznych na: Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania specjalistycznego (e-Dokumentacja, e-Rejestracja, wytwarzanie EDM, EZD)”; oraz Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie systemów wsparcia...

więcej

e-Zdrowie, e-Pacjent, e-Dokumentacja, e-Rejestracja

16 stycznia 2018
Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na usługę Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia...

więcej

Informatyzacja w ochronie zdrowia- ankieta dotycząca e-zdrowia

13 czerwca 2017
Rząd pracuje obecnie nad rozwiązaniami informatycznymi mającymi poprawić opiekę zdrowotną takimi jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie. Trwają konsultacje społeczne dotyczące oczekiwań od usług e-zdrowia i e-recepty, więc nasz...

więcej