Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

W wyniku prac przeprowadzonych przez Generalnego Wykonawcę, w sąsiedztwie obecnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów powstanie nowoczesny szpital pediatryczny, z pierwszym w Wielkopolsce Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dedykowanym najmłodszym mieszkańcom regionu. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach 9 oddziałów, w salach jednoosobowych przeznaczonych dla 354 dzieci i ich opiekunów. Do dyspozycji oddany zostanie także zespół poradni specjalistycznych.

Koncepcja nowego obiektu zakłada, że będzie w nim prowadzona działalność, uwzględniająca zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych, przejęta w części z istniejącego obecnie SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który hospitalizuje rocznie ok. 19 000 pacjentów do lat 18. Dodatkowo Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przejmie działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, znajdującego się obecnie w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakresie rehabilitacji dzieci.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Poznaniu przy ul. A. Wrzoska na działce nr 2/29 (ark. 27, obr. Golęcin). Obszar przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje od północy z obiektami Szpitala Wojewódzkiego oraz od południa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Powierzchnia netto przyszłego Centrum wynosi 35 921,88 m2, powierzchnia zabudowy natomiast to 5 978 m2. Szpital zaprojektowano na siedmiu kondygnacjach.

Bryłę szpitala zaprojektowano w tzw. „układzie grzebieniowym”, a jej ostateczny kształt wynika bezpośrednio z funkcji szpitala i przyjętych założeń. Zarówno przestrzennie jak i funkcjonalnie budynek podzielony jest na dwie części. Oba bloki połączone są w części centralnej za pomocą wspólnej przestrzeni komunikacyjnej z główną klatką schodową i zespołem 4 wind.

Część łóżkowa zaprojektowana jest na planie litery H, z wąskim traktem umożliwiającym doświetlenie pokoi łóżkowych po obu stronach ciągów komunikacyjnych.

Przedmiot Projektu stanowi także technologia i wyposażenie medyczne oraz niemedyczne budynku szpitala oraz jego otoczenie i infrastruktura techniczna niezbędna dla jego funkcjonowania.
W ramach Projektu zostaną też rozwiązane kwestie zasilania w media, gazy medyczne, przebudowa istniejącej infrastruktury, układ komunikacyjny, zagospodarowania zieleni.

Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania zapewniające właściwe funkcjonowanie placówki, a więc powstanie w szczególności wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, w ramach którego kompleksową modernizacją objęta zostanie ul A. Wrzoska stanowiąca dojazd do Szpitala, zapewnionych zostanie 425 miejsc postojowych w ramach trzech parkingów, a także miejsca rekreacji dla pacjentów.

Najmłodsi pacjenci naszego regionu będą mogli skorzystać z nowoczesnej, dedykowanej specjalnie dla ich potrzeb infrastruktury w 2022 roku.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 457 533 762,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 338 443 345,35 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 237 055 731,67 zł i wsparcie ze środków krajowych w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego w wysokości 101 387 613,68 zł. Pozostałe nakłady finansowe Projektu w wysokości 119 090 416,65 zł będą pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Wielka przeprowadzka do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

27 kwietnia 2022
Zespoły Ratownictwa Medycznego przetransportowały dziś pacjentów ze starego szpitala dziecięcego przy ul. Krysiewicza do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. […]

Półtoraroczna Lia pierwszą pacjentką WCZD

11 kwietnia 2022
Dziś, o godz. 7:45, do Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka, zarejestrował się pierwszy pacjent. To mała Lia, […]

Biała pyra Gazety Wyborczej w tym tygodniu dla Marszałka Województwa – za WCZD

11 kwietnia 2022
Pyry tygodnia są przyznawane od 1993 roku, co weekend. Tym razem wyróżnienie trafiło do Marszałka Województwa Marka Woźniaka, za nowy […]

WCZD lada dzień przyjmie pierwszych pacjentów – VIDEO

8 kwietnia 2022
Szanowni Państwo, z dumą prezentujemy nowy szpital dziecięcy. To sztandarowa inwestycja Urzędu Marszałkowskiego w naszym regionie. https://www.umww.pl/nowy-szpital-dzieciecy-w-poznaniu Zachęcamy do obejrzenia […]

Marszałek Marek Woźniak zaprosił dziennikarzy do WCZD

5 kwietnia 2022
Nowy szpital pediatryczny w blasku fleszy ! Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, kilkudziesięciu dziennikarzy pojawiło się dziś w […]

Pierwsi pracownicy w WCZD

25 marca 2022
Z ogromną radością możemy poinformować, iż jedna ze sztandarowych inwestycji Województwa Wielkopolskiego – budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka – jest […]

Od października 2018 do teraz

21 marca 2022
Ponad dwa lata prac w dwuminutowym filmie Generalnego Wykonawcy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka firmy Warbud. Proszę spojrzeć jak powstawał nowy […]

Architekci na pokładzie WCZD

7 marca 2022
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka to obiekt, który wzbudza zainteresowanie nie tylko medyków, rodziców przyszłych pacjentów, czy wykonawców. O możliwość obejrzenia […]

Meble stalowe w WCZD

2 marca 2022
Ostatnie dni to ciągłe dostawy. Pracownicy Spółki, nasi kontrahenci i podwykonawcy robią wszystko abyśmy jak najszybciej mogli otworzyć szpital i […]

Jak będzie działała szkoła w WCZD?

23 lutego 2022
Równolegle z dostawami mebli, sprzętu medycznego i niemedycznego, w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka trwają dostawy sprzętu teleinformatycznego do różnych pomieszczeń. […]