Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty rozbiórkowe

Prace na ukończeniu

11 września 2023

Prace na działce po dawnym hotelu pracowniczym przy ul. Dojazd zmierzają ku końcowi. Trwa ostatni etap prac rozbiórkowych. Do końca miesiąca plac powinien być już uprzątnięty. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Cały czas trwają intensywne prace nad projektowaniem nowego obiektu, który zostanie wybudowany w tym miejscu.

Przeprowadzamy kolejne badania geotechniczne gruntu

7 września 2023

Co słychać na działce po dawnym hotelu pracowniczym przy ul. Dojazd? Po hotelu nie ma już śladu… 🏗️

Przeprowadzamy kolejne badania geotechniczne gruntu ✌🏼

Tym razem badanie przeprowadzamy na głębokości 12-15 metrów. Chcemy określić spoistość gruntu, ocenić możliwości posadowienia w tym miejscu nowego budynku. Chcemy też sprawdzić ewentualny poziom wody gruntowej. To wszystko łączy się z dobraniem odpowiedniej izolacji, ponieważ nowy budynek będzie miał dodatkowy poziom -2.

Rozbiórka idzie zgodnie z planem 💪🏼

Strażacy z psami korzystają z gruzowiska

9 sierpnia 2023

Strażacy z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego OSP w Poznaniu po raz kolejny mogli trenować z psami przy ul. Dojazd. Terenem do ćwiczeń było gruzowisko po dawnym hotelu pracowniczym.

Cieszymy się, że to miejsce pełni też taką funkcję, jest idealną przestrzenią do przeprowadzenia ćwiczeń i sprawdzenia różnych scenariuszy.