Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Badanie metodą georadarową

24 marca 2023

Teren wokół opuszczonego hotelu pracowniczego przy ul. Dojazd zbadaliśmy georadarem. To bezinwazyjna i stosunkowo płytka technika badań geofizycznych. Przed wszystkim chcieliśmy dokładnie potwierdzić lokalizację podziemnej infrastruktury jak: rury, kable, fundamenty. Do sprawdzenia terenu użyto dziś georadaru dwuzakresowego, lokalizatora precyzyjnego i GPS-u pomiarowego.

Tuż przed rozbiórką budynku chcemy mieć pewność i precyzyjnie potwierdzić położenie wszystkich urządzeń podziemnych. Tym samym liczymy na brak komplikacji podczas rozbiórki.

Jak sami widzicie – opuszczony hotel jest już ogrodzony i oznakowany – wkrótce ruszają prace rozbiórkowe.