Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2023: „Zakup energii elektrycznej dla 8. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. obejmujący zawarcie umowy kompleksowej dla punktów prosumenckich”

6 listopada 2023

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2023: „Zakup energii elektrycznej dla 8. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. obejmujący zawarcie umowy kompleksowej dla punktów prosumenckich”

Data publikacji: 06/11/2023 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2d2647e-77df-11ee-9aa3-96d3b4440790