{"first":":first","cssSlides":".slide","cssMenu":".rotator-menu","cssPrev":".rotator-prev","cssNext":".rotator-next","cssTimer":".rotator-timer","cssLightBackground":".rotator-bg-light","cssDarkBackground":".rotator-bg-dark","delay":15000,"type":"fade","speed":1000}

Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala matki i dziecka.

Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkpolskie.

Reprezentowanie zakładów opieki zdrowtonej w negocjacjach zakupowych i innych postepowaniach o charakterze gospodarczym.

Aktualności

Administrator 1 lipiec 2015

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Administrator 6 październik 2014

Zakup energii elektrycznej dla 3. grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" sp. z o. o.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.)

Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w planowanej maksymalnej ilości 43 173,94 MWh (było 42 279,526 MWh) dla 18 podmiotów – Zamawiających i 71 punktów poboru energii.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

więcej
Administrator 14 lipiec 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w 2015 i 2016 r., dla grupy podmiotów leczniczych.

Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

Administrator 7 lipiec 2014

Zaproszenie do testów rynkowych dla inwestorów finansowych

W związku z prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wsparciem projektu pilotażowego w sektorze ochrony zdrowia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. "Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu" informujemy, że planowane jest przeprowadzenie testowania rynku inwestorów finansowych. Testowanie rynku zostanie przeprowadzone przez konsorcjum InfraLinx Capital, Dentons i Hill International, wybrane do świadczenia usług doradczych związanych z realizacją projektu, z udziałem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Promotora.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/zaproszenie_do_testow_rynkowych_110714.aspx

Administrator 12 maj 2014

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sukcesywny zakup, przez okres 24 miesięcy, oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Oferty należy składać do dnia: 20.05.2014.r. do godz. 09.00 na adres Pełnomocnika Zamawiających:
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o, ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2014 r o godz.10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.