Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

O nas

Spółka „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona przez Województwo Wielkopolskie na mocy Uchwały Nr IV/52/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 roku.

Celem działalności Spółki jest:

  • przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem;
  • realizacja Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;
  • reprezentowanie podmiotów leczniczych w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym w celu wsparcia efektywności wydatkowania środków przez te podmioty lecznicze, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone;
  • wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Wielkopolskie, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone;

UDZIAŁOWCY

Zgromadzenie Wspólników tworzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Województwo Wielkopolskie jest jedynym udziałowcem Spółki.

RADA NADZORCZA

Rada nadzorcza Spółki liczy 5 członków. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przemysław Pacia, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Maciej Kowalczyk, Członek Rady Nadzorczej,
  • Jacek Waszak, Członek Rady Nadzorczej,
  • Ryszard Zaczyński, Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd

Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

  • Leszek Sikorski, Prezes Zarządu,
  • Wojciech Ołdyński, Wiceprezes Zarządu.