Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka

Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Celem Projektu „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jest poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym, poprzez utworzenie jednego, nowego obiektu świadczącego kompleksowe usługi leczenia dzieci i młodzieży, w tym również w stanach zagrożenia życia, w pełni przystosowanego do nowych programów medycznych i technik leczenia, spełniającego najwyższe wymagania, normy i przepisy.

Inwestycja ma charakter priorytetowy dla regionu i Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zgodnie z ustawą o samorządzie województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie promocji i ochrony zdrowia, mając m. in. za zadanie zabezpieczenie dostępności świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

W wyniku prac przeprowadzonych przez Generalnego Wykonawcę, w sąsiedztwie obecnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów powstanie nowoczesny szpital pediatryczny, z pierwszym w Wielkopolsce Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dedykowanym najmłodszym mieszkańcom regionu. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach 9 oddziałów, w salach jednoosobowych przeznaczonych dla 354 dzieci i ich opiekunów. Do dyspozycji oddany zostanie także zespół poradni specjalistycznych.

Koncepcja nowego obiektu zakłada, że będzie w nim prowadzona działalność, uwzględniająca zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych, przejęta w części z istniejącego obecnie SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który hospitalizuje rocznie ok. 19 000 pacjentów do lat 18. Dodatkowo Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przejmie działalność Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kiekrzu, znajdującego się obecnie w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakresie rehabilitacji dzieci.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Poznaniu przy ul. A. Wrzoska na działce nr 2/29 (ark. 27, obr. Golęcin). Obszar przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje od północy z obiektami Szpitala Wojewódzkiego oraz od południa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Powierzchnia netto przyszłego Centrum wynosi 35 921,88 m2, powierzchnia zabudowy natomiast to 5 978 m2. Szpital zaprojektowano na siedmiu kondygnacjach.

Bryłę szpitala zaprojektowano w tzw. „układzie grzebieniowym”, a jej ostateczny kształt wynika bezpośrednio z funkcji szpitala i przyjętych założeń. Zarówno przestrzennie jak i funkcjonalnie budynek podzielony jest na dwie części. Oba bloki połączone są w części centralnej za pomocą wspólnej przestrzeni komunikacyjnej z główną klatką schodową i zespołem 4 wind.

Część łóżkowa zaprojektowana jest na planie litery H, z wąskim traktem umożliwiającym doświetlenie pokoi łóżkowych po obu stronach ciągów komunikacyjnych.

Przedmiot Projektu stanowi także technologia i wyposażenie medyczne oraz niemedyczne budynku szpitala oraz jego otoczenie i infrastruktura techniczna niezbędna dla jego funkcjonowania.
W ramach Projektu zostaną też rozwiązane kwestie zasilania w media, gazy medyczne, przebudowa istniejącej infrastruktury, układ komunikacyjny, zagospodarowania zieleni.

Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania zapewniające właściwe funkcjonowanie placówki, a więc powstanie w szczególności wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, w ramach którego kompleksową modernizacją objęta zostanie ul A. Wrzoska stanowiąca dojazd do Szpitala, zapewnionych zostanie 425 miejsc postojowych w ramach trzech parkingów, a także miejsca rekreacji dla pacjentów.

Najmłodsi pacjenci naszego regionu będą mogli skorzystać z nowoczesnej, dedykowanej specjalnie dla ich potrzeb infrastruktury w 2022 roku.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 457 587 644,05 zł, z czego kwota dofinansowania to 352 693 591,47 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 251 305 977,79 zł i wsparcie ze środków krajowych w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego w wysokości 101 387 613,68 zł. Pozostałe nakłady finansowe Projektu w wysokości 104 894 052,58 zł będą pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


ŻEGNAMY SIĘ Z TĄ WYJĄTKOWĄ INWESTYCJĄ

31 grudnia 2022
Koniec tego roku to dla nas również zakończenie ogromnego zadania, zakończenie kilkuletniego zawodowego wyzwania. Najprawdopodobniej największego w naszym dorobku. Rozpoczęliśmy […]

Spot o Wielkopolskim Centrum Pediatrii

10 października 2022
Powoli żegnamy się z inwestycją, którą prowadziliśmy od 2018 roku. Zrobiliśmy to ! 🙂 Rozpiera nas z tego powodu duma. […]

Szpital jest dziś planem filmowym :)

21 września 2022
Na Oddziale Dzieci Starszych I, w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka, słychać dziś wyłącznie słowa „akcja” i „mamy to”. Nagrania idą […]

Radni dziękują Marszałkowi Województwa

29 czerwca 2022
27 czerwca podczas sesji sejmiku radni podziękowali marszałkowi Markowi Woźniakowi za wkład w budowę nowego szpitala pediatrycznego, który oficjalnie otwarto […]

Ostatnie dostawy docierają do WCZD

26 czerwca 2022
Szanowni Państwo, priorytetowa inwestycja dla Województwa Wielkopolskiego, czyli szpital pediatryczny, została już ukończona oraz przekazana użytkownikowi – Specjalistycznemu Zespołowi Opieki […]

Tutaj leki wydają… roboty !

24 czerwca 2022
Projektując i czuwając nad całością tej inwestycji zawsze priorytetem były dla nas nowoczesne rozwiązania i technologie, które pomogą personelowi w […]

Sprzęt dla Misjonarzy w Kamerunie

22 czerwca 2022
Przeprowadzka już z nami. Pomogliśmy szpitalowi ją zorganizować. Od dwóch miesięcy szpital dziecięcy działa już w nowej lokalizacji, przy ulicy […]

Dzień Dziecka w WCZD

3 czerwca 2022
1 czerwca 2022 roku to pierwszy Dzień Dziecka w nowym szpitalu pediatrycznym. Były zabawy dla dzieci, występ Teatru Muzycznego, upominki […]

Wielka przeprowadzka do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

27 kwietnia 2022
Zespoły Ratownictwa Medycznego przetransportowały dziś pacjentów ze starego szpitala dziecięcego przy ul. Krysiewicza do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. […]

Półtoraroczna Lia pierwszą pacjentką WCZD

11 kwietnia 2022
Dziś, o godz. 7:45, do Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka, zarejestrował się pierwszy pacjent. To mała Lia, […]