Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

16 maja 2024

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/01/2024: Dostarczenie usługi transmisji danych i kolokacji dla podmiotów leczniczych uczestniczących w Projekcie

6 listopada 2023

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2023: „Zakup energii elektrycznej dla 8. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. obejmujący zawarcie umowy kompleksowej dla punktów prosumenckich”

18 września 2023

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/4/2023: „Zakup energii elektrycznej dla 8. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o.”

12 lipca 2023

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2023: „Usługa wykonania nasadzeń zastępczych wraz z czynnościami ich pielęgnacji przez okres 36 miesięcy”

13 maja 2023

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2023: Dostarczenie usługi transmisji danych dla podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego oraz dołączenie do sprzętu transmisyjnego w kolokacjach

28 kwietnia 2023

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2023: „Usługa wykonania nasadzeń zastępczych wraz z czynnościami ich pielęgnacji przez okres 36 miesięcy”

9 listopada 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/11/2022: Rozbiórka Dawnego Hotelu Pracowniczego zlokalizowanego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu oraz Dawnego Zespołu Poradni Specjalistycznych zlokalizowanego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu

25 października 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/10/2022: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych oraz zaprojektowanie, druk i dostawa ulotek w związku z realizacją Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

25 października 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/9/2022: Rozbiórka Dawnego Hotelu Pracowniczego zlokalizowanego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu oraz Dawnego Zespołu Poradni Specjalistycznych zlokalizowanego przy ul. Spornej 16 w Poznaniu

12 października 2022

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych – Zakup oprogramowania niezbędnego do wymiany dokumentów pomiędzy 51 Podmiotami Leczniczymi wraz z Platformą Regionalną a Platformą P1