Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu

9 października 2012

pn. Zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o. Potrzebne do przygotowania oferty pliki, można pobrać ze strony internetowej Dalszego Pełnomocnika Zamawiającego: www.dfinanse.pl

  1. Ogłoszenie_o_zamówieniu
  2. Pytania do SIWZ_ Energia
  3. Zmiany_ SIWZ_ Zał. nr 7_ Umowa
  4. Zmiany_ SIWZ_Energia