Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

13 lutego 2014

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej,
dla Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2014.r. do godz. 09.00. na adres Pełnomocnika Zamawiających:
„Szpitale Wielkopolski” sp. z o. o, ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2014 r o godz.10.00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających pod adresem: „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o., ul. Lutycka 34, budynek A, pok.16, 60-415 Poznań.

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załacznikami, znajdują sie w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.