Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Sytuacja kryzysowa w Szpitalu. Studium przypadków.”

28 czerwca 2019

W dniu 27 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się szkolenie dotyczące sytuacji kryzysowych w Szpitalach. Zorganizowała je Spółka Szpitale Wielkopolski wraz z partnerem – brokerem ubezpieczeniowym EIB. Szkolenie prowadził Radosław Tymiński, doktor nauk prawnych i radca prawny.

Omówione zostały przyczyny kryzysów, a także schematy działania w czasie ich trwania. W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy i pracownicy placówek, którzych organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.