Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA 2. GRUPY ZAKUPOWEJ

25 marca 2013

Uprzejmie informujemy, iż Pełnomocnik Zamawiających – „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. – unieważnił postępowanie w oparciu o art. 93 ust.1. pkt 1). W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.