Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

VI Ogólnopolska Konferencja pn. „Budownictwo szpitalne – Oddziały pediatryczne, jako wyzwanie dla inwestorów”

4 lutego 2019

Konferencja Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa poświęcona była zagadnieniom związanym z budownictwem obiektów pediatrycznych, a nowopowstające Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu stanowiło jeden z głównych punktów odniesienia poruszanej problematyki. Autorzy dokumentacji projektowej Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka zapoznali uczestników konferencji z historią powstania projektu, podkreślając przy tym m.in. istotny wkład merytoryczny personelu medycznego na etapie projektowania.
Warto podkreślić, iż konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz rektorów: Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego i Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.

Więcej informacji na temat konferencji oraz poruszanych tematów możecie znaleźć Państwo w Biuletynie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub pod linkiem:

http://woiib.org.pl/biuletyn/44-biuletyn/1108-biuletyn60.html
http://woiib.org.pl/images/stories/biuletyny/Biuletyn_61.pdf

Serdecznie zapraszamy do lektury.