Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2022: Zakup energii elektrycznej dla 7. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o..

1 sierpnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2022: Zakup energii elektrycznej dla 7. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o..

Data publikacji: 01/08/2022 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-89542fc7-08d7-11ed-8000-d680d39e541a