Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/15/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny.

20 września 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/15/2021:

Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt teleinformatyczny.

Data publikacji: 20.09.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 06.10.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=537http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=5379797

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/13/2021: Dostarczenie usługi transmisji danych dla podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego oraz dołączenie do sprzętu transmisyjnego w kolokacjach

13 września 2021

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24 września 2021 r., do godz. 11:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/11/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.

25 sierpnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/11/2021:

Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.

Data publikacji: 25.08.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 28.09.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=53508