Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2020 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny- meble medyczne”.

18 września 2020

Data publikacji: 18.09.2020 r.

Uwagi: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2020- 10-28 do godz. 09:30.

Link do przetargu umieszczonego na propublico:

http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=381

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2020 – Dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawa Systemu Autoryzacji – ETAP I

7 września 2020
W dniu 18.09.2020 r. dodano informację o wniesieniu odwołania. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2020 r., do godz. 15:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2020 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny”

4 maja 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia częściowego nr 3 zostało unieważnione w dniu 26.06.2020 r.

http://przetargi.propublico.pl/WynikiSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=49126

Link do przetargu umieszczonego na ProPublico:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=49126

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2020- 06-09 do godz. 09:30.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: do 2020-06-24 r. do godz. 09:30