Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

SzW/2/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w meble.

5 marca 2021

Data publikacji: 05.03.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 08.04.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=51842

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2021: Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 18 01 01*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08, 16 05 06*, 16 05 09, 15 02 03, 08 03 18 i 16 06 04 dla grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o..

18 stycznia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2021: Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 18 01 01*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08, 16 05 06*, 16 05 09, 15 02 03, 08 03 18 i 16 06 04 dla grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o..

Data publikacji: 18.01.2021 r.

Uwagi: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 13 SWZ, do dnia 2021-02-19 do godz. 09:30.

Link do przetargu umieszczonego na propublico:

http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=381

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/9/2020 – Dostawa przełączników sieciowych, urządzeń dostępowych, drukarek, skanerów i systemów zasilania gwarantowanego

5 stycznia 2021

W dniu 29.01.2021 r, dodano Informację o zaprzestaniu dalszego procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 lutego 2021 r., do godz. 15:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)