Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/18/2021: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.”

10 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/18/2021:

"Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w okresie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.".

Data publikacji: 10.12.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 20.12.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=54760

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/16/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.

8 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/16/2021:

Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.

Data publikacji: 08.12.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 28.12.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=54718

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/17/2021: Dostawa, instalacja i Wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Systemu Autoryzacji i elementów sieci LAN – ETAP III

26 listopada 2021

W dniu 17.01.2022 r. dodano Pytania, odpowiedzi.

W dniu 13.01.2022 r. dodano Pytania, odpowiedzi.

W dniu 07.01.2022 r. dodano modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 20 stycznia 2022 r., do godz. 11:00.

W dniu 04.01.2022 r. dodano Pytania, odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 27.12.2021 r. dodano Pytania, odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 10 stycznia 2022 r., do godz. 11:00.

W dniu 20.12.2021 r. dodano Pytania, odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 29 grudnia 2021 r., do godz. 11:00.

Oferty należy złożyć w terminie do 22 grudnia 2021 r., do godz. 11:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)