O nas

Spółka „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona przez Województwo Wielkopolskie na mocy Uchwały Nr IV/52/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 roku.

Celem działalności Spółki jest:

 1. wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone,
 2. przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie nowego szpitala matki i dziecka, a po jej zakończeniu – wyposażenia, utrzymania oraz użytkowania wybudowanych obiektów w sposób zabezpieczający udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi,
 3. reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w lit. a) i b) w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym w celu wsparcia efektywności wydatkowania środków przez te zakłady opieki zdrowotnej, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone.
 4. prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, telekomunikacji bezprzewodowej, działalności związanej z oprogramowaniem oraz , zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi.
 5. realizacja Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Udziałowcy

Zgromadzenie Wspólników tworzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Województwo Wielkopolskie jest jedynym udziałowcem Spółki

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza Spółki liczy 5 członków. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Jacek Waszak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Karolina Dera-Szymańska

  Członek Rady Nadzorczej

 • Przemysław Pacia

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Ryszard Zaczyński

  Członek Rady Nadzorczej

 • Leszek Sobieski

  Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Zarząd Spółki jest dwuosobowy.

 • Izabela Grzybowska

  Prezes Zarządu

 • Wojciech Ołdyński

  Wiceprezes Zarządu