O nas

Spółka „Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona przez Województwo Wielkopolskie na mocy Uchwały Nr IV/52/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 roku.

Celem działalności Spółki jest:

 1. wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Województwo Wielkopolskie, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone;
 2. przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem;
 3. reprezentowanie zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w lit. a) i b) w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym w celu wsparcia efektywności wydatkowania środków przez te zakłady opieki zdrowotnej, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone;
 4. prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, telekomunikacji bezprzewodowej, działalności związanej z oprogramowaniem oraz , zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi;
 5. realizacja Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

Udziałowcy

Zgromadzenie Wspólników tworzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Województwo Wielkopolskie jest jedynym udziałowcem Spółki

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza Spółki liczy 5 członków. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Jacek Waszak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Karolina Dera-Szymańska

  Członek Rady Nadzorczej

 • Przemysław Pacia

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Ryszard Zaczyński

  Członek Rady Nadzorczej

 • Leszek Sobieski

  Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Zarząd Spółki jest trzyososbowy.

 • Marlena Sierszchulska

  Prezes Zarządu

 • Izabela Grzybowska

  Wiceprezes Zarządu

 • Wojciech Ołdyński

  Wiceprezes Zarządu