Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dalsze ustalenia związane z branżą sanitarną

8 listopada 2017

Podczas kolejnej narady dotyczącej budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka omówiono, między innymi, model eneregetyczny budynku. Przeanalizowano kaskady ciśnień, ich schemat, zasadę działania na przykładzie wybranych obszarów obiektu. Omówiono wentylację pomieszczeń, między innymi sal operacyjnych i SOR, a także sposób regulowania temperatury w salach chorych. Omówiono także kwestie związane z ciepłociągiem i wodociągiem.

Jak zwykle w spotkaniu wzięli udział specjaliści z ramienia wykonawcy, przedstawiciele spółki Szpitale Wielkopolski i przedstawiciele projektanta.