Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jak będzie działała szkoła w WCZD?

23 lutego 2022

Równolegle z dostawami mebli, sprzętu medycznego i niemedycznego, w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka trwają dostawy sprzętu teleinformatycznego do różnych pomieszczeń. Komputery, drukarki czy monitory trafiają między innymi do Działu Administracji. W ostatnich dniach dostarczone zostały pierwsze tablice interaktywne, z których będzie korzystać szpitalna szkoła. Zaglądamy do tych pomieszczeń, a przy okazji przekazujemy kilka słów o tym jak będzie funkcjonować szkoła w nowym szpitalu.

W WCZD będzie działać wyspecjalizowana do pracy z dziećmi chorymi placówka oświatowa – Zespół Szkół nr 108. W skład Zespołu wejdą: przedszkole, szkoła podstawowa i liceum oraz zespół zajęć pozalekcyjnych.

Istotą działalności szkoły będzie nie tylko nauczanie i wychowywanie. Nadrzędnym celem placówki będzie działanie poprzez pedagogikę terapeutyczną. Nauka poza celami poznawczymi jest terapią. Poprzez stosowanie odpowiednich form pracy odwraca się uwagę chorych od cierpienia, stwarza okazję do aktywności, dowartościowuje. Jedną z dróg do realizacji celu jest zapewnienie należytych warunków do nauki szkolnej, zajęć pozalekcyjnych oraz spędzania wolnego czasu, co będzie zrealizowane w WCZD. W rezultacie życie szpitalne może nosić znamiona normalności, a nauczyciel jest gwarantem zdrowia, postrzegany przez uczniów jako symbol dobrych perspektyw na przyszłość.

Praca na oddziale umożliwia kontakt nauczyciela i wychowawcy z każdym dzieckiem, również tym, które zmuszone jest pozostać w łóżku. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby wspierać przebieg leczenia.

W myśl założeń pedagogiki leczniczej praca z dzieckiem chorym wymaga elastyczności nauczyciela, dostosowania się do zaleceń lekarskich, potrzeb dziecka chorego i jego możliwości wysiłkowych oraz „bycie na wyciągnięcie ręki”. Z częścią dzieci nauczyciele będą pracować przy łóżku.

 Zajęcia przedszkolne, szkolne i pozalekcyjne będą kierowane do wszystkich hospitalizowanych dzieci w godzinach porannych i popołudniowych. Odbywać się będą w tej części przestrzeni oddziałów szpitalnych, która została specjalnie zaprojektowana i przeznaczona dla  terapii przez edukację i zabawę.

Od rana na oddziałach planowane będą zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Godziny popołudniowe przeznaczone będą na lekcje.

Poprzez zajęcia przedszkolne, pozalekcyjne i edukacyjne szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi pozytywne środowisko i szansę na kontynuowanie edukacji, niezależnie od choroby.