Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przetarg na wybór generalnego wykonawcy budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu rozstrzygnięty.

9 sierpnia 2018

9 sierpnia br. zakończyła się ocena ofert złożonych przez wykonawców ubiegających się o budowę szpitala dziecięcego w Poznaniu, czyli Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Komisja Przetargowa przeanalizowała dokumenty obejmujące łącznie ok. 4 tysięcy stron, ostatecznie wybierając firmę WARBUD S.A.

Wartość kontraktu opiewa na blisko 376 mln zł. Wykonawca przedstawił w ofercie harmonogram prac ze szczegółową wizualizacją planowanego postępu prac „dzień po dniu”, dzięki czemu zakładamy, że szpital powstanie w ciągu 2,5 roku od momentu podpisania kontraktu.

Zgodnie z zapisami prawa zamówień publicznych, nie możemy wykluczyć, że drugi z wykonawców może skorzystać z procedury odwoławczej od wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Wartość zamówienia obliguje także Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do weryfikacji postępowania jeszcze przed podpisaniem umowy, stąd zawarcie kontraktu przez spółkę Szpitale Wielkopolski z Generalnym Wykonawcą uzależniona jest na tym etapie od decyzji ww. innych organów.

Szpitale Wielkopolski sp. z o.o., jako inwestor zastępczy, ocenia obecnie także oferty złożone w postępowaniu przetargowym dotyczącym sprawowania pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Planujemy też ogłoszenie kolejnych postępowań w zakresie wyposażenia nowego obiektu, zarówno w sprzęt medyczny, jak i niemedyczny.

W wyniku prac przeprowadzonych przez Generalnego Wykonawcę, w sąsiedztwie obecnego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów powstanie nowoczesny szpital pediatryczny, z pierwszym w Wielkopolsce Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dedykowanym najmłodszym mieszkańcom regionu. Opieka medyczna zostanie zapewniona w ramach 9 oddziałów, w salach jednoosobowych przeznaczonych dla 354 dzieci i ich opiekunów. Do dyspozycji oddany zostanie także zespół poradni specjalistycznych. Na blisko 3 hektarach kompleksu, wokół siedmiokondygnacyjnego budynku szpitala o powierzchni blisko 36 tys. m2 powstanie także parking na 425 aut, miejsca rekreacji dla pacjentów, infrastruktura towarzysząca placówki medycznej z układem komunikacyjnym wewnętrznym, jak i zewnętrznym, obejmującym kompleksową modernizację drogi dojazdowej do szpitala, a więc ul. A. Wrzoska. Finansowanie inwestycji jest zabezpieczone.