Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Spotkanie dotyczące zagadnień elektrycznych

15 września 2017

Odbyło się kolejne spotkanie związane z projektowaniem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem szczegółowo omówiono zagadnienia związane z projektami elektrycznymi. Przedstawiciele spółki Szpitale Wielkopolski, projektanci szpitala i przedstawiciele Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (także zaproszeni inżynierowie elektrycy) omówili między innymi: zasilanie placu budowy w energię elektryczną, rezerwowe źródła prądu, zakres prac konserwacyjno- serwisowych.