Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Teletechnika

11 maja 2017

W dniu 10.05.2017 odbyło się kolejne spotkanie dotyczące wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem przedstawiciele spółki Szpitale Wielkopolski, pracownicy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu i architekt ( Industria Project), rozmawiali o rozwiązaniach teletechnicznych, które będą zastosowane w nowym szpitalu dziecięcym.

 

Rozmawiano między innymi o systemie przyzywowym, monitoringu, łączności interkomowej, doborze sprzętu i jego funkcjonalności, telefonii, centralach pożarowych czy serwerowni. Omówiono także działanie bezprzewodowego telefonu medycznego. Najprawdopodobniej takich będą używać lekarze w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka.