Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Trwają prace na placu budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

16 listopada 2018

Plac budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka został w całości odgrodzony, zainstalowano zaplecze kontenerowe dla potrzeb obsługi budowy, zniwelowano teren i wytyczono tymczasowe ciągi komunikacyjne na potrzeby prowadzonych prac. Rozpoczynają się prace związane z wykopami i ich zabezpieczeniem, powstaje mur oporowy. 14 listopada odbyła się już czwarta Narada Budowy z udziałem Inwestora Zastępczego, a więc Szpitali Wielkopolski sp. z o.o., Generalnego Wykonawcy WARBUD S.A. oraz Nadzorów branżowych, które sprawuje SWECO CONSULTING sp. z o.o. Kilkunastoosobowy zespół sprawuje pieczę nad prawidłowością przebiegu procesu inwestycyjnego.