Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zgody i terminy

30 sierpnia 2017

W Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, pojawili się dziś pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania i Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Zostali zaproszeni aby omówić aktualny postęp prac nad ostetecznym projektem WCZD. 10 lipca, projektanci, firma Industria z Gdańska, złożyli w Urzędzie Miasta Poznania wniosek o pozwolenie na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Po uzyskaniu pozwolenia, projektant rozpocznie kolejny etap – przygotowanie projektu wykonawczego ( OSTATECZNY PROJEKT SZPITALA). Na początku 2018 roku- projekt wykonawczy i wszystkie specyfikacje powinny być gotowe. Wtedy zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

Urzędnicy mają 65 dni na wydanie decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, będzie musiała się jeszcze uprawomocnić. Wtedy spółka Szpitale Wielkopolski (odpowiedzialna za budowę szpitala), będzie mogła rozpocząć wycinkę drzew i karczowanie terenu przy ulicy Wrzoska. Zgoda na wycinkę drzew została już wydana, brakuje pozwolenia na budowę. Wycinka, zgodnie z planem, powinna się rozpocząć późną jesienią ( poza okresem lęgowym ptaków).