Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Media o nas piszą!

23 lutego 2018

W lokalnych mediach powiatu kępińskiego piszą o naszym Projekcie:

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

Beneficjent: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Inżynier Kontraktu: Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.

kliknij w link do artykułu