Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opuszczone budynki przy ul. Spornej są już w trakcie rozbiórki

15 lutego 2023

Projekty rozbiórkowe, którymi się obecnie zajmujemy – w toku 💪🏼🙌🏼

Opuszczone budynki po poradniach specjalistycznych, które mieściły się przy ul. Spornej są już w trakcie rozbiórki 🏗️

Przekazaliśmy obiekt wykonawcy rozbiórki. Zakres robót budowlanych będzie obejmował całkowitą rozbiórkę. Decyzja taka została podjęta ze względu na znaczny stopień zużycia substancji materiałowej, brak możliwości wykorzystania obiektu w innym celu – decyzją Samorządu Województwa obiek powinien zostać wyburzony. Pozwoli to, w dalszej perspektywie, na podjęcie kolejnych działań umożliwiających zagospodarowanie tego terenu.

Fotorelacja ⬇️⬇️⬇️