Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2020 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny”

4 maja 2020

Link do przetargu umieszczonego na ProPublico:

http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=49126

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2020- 06-09 do godz. 09:30.