Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/10/2022: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych oraz zaprojektowanie, druk i dostawa ulotek w związku z realizacją Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

25 października 2022

W dniu 09.08.2022 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 02.11.2022 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 02.11.2022 r. godz. 11:25 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

W dniu 28.10.2022 r. dodano Pytania i odpowiedzi.

Oferty należy złożyć w terminie do 2 listopada 2022 r., do godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­10_­2022_­ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­10_­2022_­SWZ.docx3. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SWZ_­-_­OPZ.docx4. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­formularz_­ofertowy.docx5. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­3a_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­spelnianiu_­warunkow_­udzialu_­w_­postepowaniu.docx6. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­3b_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­braku_­podstaw_­wykluczenia_­z_­postepowania.docx7. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­4a_­do_­SWZ_­-_­wzor_­umowy_­-_­czesc_­1.docx8. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­4b_­do_­SWZ_­-_­wzor_­umowy_­-_­czesc_­2.docx9. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SWZ_­-_­wykaz_­dostaw.docx10. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx11. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SWZ_­-_­zobowiazanie_­do_­oddania_­do_­dyspozycji_­niezbednych_­zasobow.docx12. SzW_­10_­2022_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SWZ_­-_­identyfikator_­postepowania.docx13. SzW_­10_­2022_­Pytania_­i_­odpowiedzi_­do_­tresci_­SWZ_­20221028.docx (data publikacji: 28.10.2022)14. SzW_­10_­2022_­Informacja_­o_­kwocie_­zabezpieczonej_­20221102.docx (data publikacji: 02.11.2022 godz.11:25)15. SzW_­10_­2022_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­20221102.doc (data publikacji: 02.11.2022)16. SzW_­10_­2022_­Informacja_­o_­wynikach_­cz1_­20221104.pdf (data publikacji: 04.11.2022)17. SzW_­10_­2022_­Informacja_­o_­wynikach_­cz2_­20221104.pdf (data publikacji: 04.11.2022)