Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/16/2021: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.

8 grudnia 2021

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/16/2021:

Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny.

Data publikacji: 08.12.2021 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 17 SWZ, do dnia 28.12.2021 r. do godz. 09:00.

Link do przetargu umieszczonego na propublico: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=54718