Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2020 – Dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawa Systemu Autoryzacji – ETAP I

7 września 2020

Dodano Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W dniu 27.11.2020 r, dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 16.11.2020 r. dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 09.11.2020 r. dodano Pytania i odpowiedzi.

W dniu 30.10.2020 r. dodano Pytania i odpowiedzi, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 16 listopada 2020 r., do godz. 15:00.

W dniu 19.10.2020 r. dodano Pytania i odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki.

W dniu 19.10.2020 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 3 listopada 2020 r., do godz. 15:00.

W dniu 07.10.2020 r. dodano Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin: 21 października 2020 r., do godz. 15:00.

W dniu 18.09.2020 r. dodano informację o wniesieniu odwołania.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2020 r., do godz. 15:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­2_­2020_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­2_­2020_­SIWZ.docx3. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­I.docx4. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­II.docx5. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­III.docx6. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IV.docx7. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­V.docx8. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VI.docx9. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VII.docx10. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VIII.docx11. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IX.docx12. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­X.docx13. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XI.docx14. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XII.docx15. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIII.docx16. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIV.docx17. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx18. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­16a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx19. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­16b_­do_­SIWZ_­-_­instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf20. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­16c_­do_­SIWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx21. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I.docx22. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­II-XIV.docx23. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­SIWZ_­-_­wykaz_­dostaw.docx24. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­SIWZ_­-_­identyfikator_­postepowania.docx25. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Lokalnego_­Oprogramowania_­Komunikacyjnego.docx26. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­OPZ_­-_­Opis_­funkcjonalny_­platformy_­regionalnej.docx27. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna.zip28. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji.docx29. SzW_­2_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­1.docx30. SzW_­2_­2020_­Odwolanie_­Kamsoft.pdf31. SzW_­2_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­2.docx32. SzW_­2_­2020_­Odwolanie_­Nexus.pdf33. SzW_­2_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­07102020.pdf34. SzW_­2_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­07102020.doc35. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­07102020.docx36. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­II-XIV_­07102020.docx37. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Lokalnego_­Oprogramowania_­Komunikacyjnego_­07102020.docx38. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna_­07102020.zip39. SzW_­2_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­19102020.pdf40. SzW_­2_­2020_­Modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­19102020.doc41. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­19102020.docx42. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­II-XIV_­19102020.docx43. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji_­19102020.docx44. SzW_­2_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­19102020.doc45. SzW_­2_­2020_­Ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­30102020.pdf46. SzW_­2_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­modyfikacja_­tresci_­SIWZ_­30102020.doc47. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­SIWZ_­30102020.docx48. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­II-XIV_­30102020.docx49. SzW_­2_­2020_­Zmodyfikowany_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna_­30102020.zip50. SzW_­2_­2020_­Pytania_­odpowiedzi_­09112020.doc51. SzW_­2_­2020_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­16112020.docx52. SzW_­2_­2020_­Informacja_­o_­wyborze_­najkorzystniejszej_­oferty_­27112020.docx53. SzW_­2_­2020_­Ogloszenie_­o_­udzieleniu_­zamowienia.pdf