Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2020 – Dostawa, instalacja i wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawa Systemu Autoryzacji – ETAP I

7 września 2020

W dniu 18.09.2020 r. dodano informację o wniesieniu odwołania.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 października 2020 r., do godz. 15:00. przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­2_­2020_­Ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf2. SzW_­2_­2020_­SIWZ.docx3. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­I.docx4. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­II.docx5. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­III.docx6. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IV.docx7. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­V.docx8. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VI.docx9. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VII.docx10. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­VIII.docx11. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­9_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­IX.docx12. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­10_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­X.docx13. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­11_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XI.docx14. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­12_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XII.docx15. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­13_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIII.docx16. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­14_­do_­SIWZ_­-_­OPZ_­dla_­czesci_­XIV.docx17. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­15_­do_­SIWZ_­-_­Formularz_­Ofertowy.docx18. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­16a_­do_­SIWZ_­-_­JEDZ.docx19. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­16b_­do_­SIWZ_­-_­instrukcja_­wypelniania_­JEDZ.pdf20. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­16c_­do_­SIWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx21. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­I.docx22. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­17_­do_­SIWZ_­-_­Wzor_­umowy_­do_­czesci_­II-XIV.docx23. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­18_­do_­SIWZ_­-_­wykaz_­dostaw.docx24. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­19_­do_­SIWZ_­-_­identyfikator_­postepowania.docx25. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Opis_­wymagan_­dla_­Lokalnego_­Oprogramowania_­Komunikacyjnego.docx26. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­OPZ_­-_­Opis_­funkcjonalny_­platformy_­regionalnej.docx27. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Dokumentacja_­integracyjna.zip28. SzW_­2_­2020_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Opis_­systemu_­autoryzacji.docx29. SzW_­2_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­1.docx30. SzW_­2_­2020_­Odwolanie_­Kamsoft.pdf31. SzW_­2_­2020_­Zawiadomienie_­o_­wniesieniu_­odwolania_­2.docx32. SzW_­2_­2020_­Odwolanie_­Nexus.pdf