Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2023: Dostarczenie usługi transmisji danych dla podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego oraz dołączenie do sprzętu transmisyjnego w kolokacjach

13 maja 2023

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2023: Dostarczenie usługi transmisji danych dla podmiotów leczniczych Województwa Wielkopolskiego oraz dołączenie do sprzętu transmisyjnego w kolokacjach

Data publikacji: 13/05/2023 r.

Uwaga: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3137bc9e-f105-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3137bc9e-f105-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b