Logo Fundusze Europejskie, Godło Polski, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2022: wykonanie audytu bezpieczeństwa środowiska utworzonego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

13 lipca 2022

W dniu 09.08.2022 r, dodano Informację o wynikach postępowania.

W dniu 21.07.2022 r, dodano Informację z otwarcia ofert.

W dniu 21.07.2022 r. godz. 11:10 dodano Informacja o kwocie zabezpieczonej.

W dniu 19.07.2022 r. dodano Pytania i odpowiedzi.

Oferty należy złożyć w terminie do 21 lipca 2022 r., do godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Załączniki:

1. SzW_­7_­2022_­ogloszenie_­o_­zamowieniu.pdf.pdf2. SzW_­7_­2022_­SWZ.docx3. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­SWZ_­-_­OPZ.docx4. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­2_­do_­SWZ_­-_­formularz_­ofertowy.docx5. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­3a_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­spelnianiu_­warunkow_­udzialu_­w_­postepowaniu.docx6. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­3b_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­braku_­podstaw_­wykluczenia_­z_­postepowania.docx7. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SWZ_­-_­wzor_­umowy.docx8. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­wzoru_­umowy_­-_­wzor_­umowy_­powierzenia_­przetwarzania_­danych.docx9. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­5_­do_­SWZ_­-_­wykaz_­osob.docx10. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­6_­do_­SWZ_­-_­oswiadczenie_­o_­przynaleznosci_­do_­grupy_­kapitalowej.docx11. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­7_­do_­SWZ_­-_­Zobowiazanie_­do_­oddania_­do_­dyspozycji_­niezbednych_­zasobow.docx12. SzW_­7_­2022_­Zalacznik_­nr_­8_­do_­SWZ_­-_­identyfikator_­postepowania.docx13. SzW_­7_­2022_­Pytania_­odpowiedzi_­do_­SWZ_­20220719.docx (data publikacji: 19.07.2022)14. SzW_­7_­2022_­Informacja_­o_­kwocie_­zabezpieczonej_­20220721.docx (data publikacji: 21.07.2022 godz.11:10)15. SzW_­7_­2022_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­20220721.doc (data publikacji: 21.07.2022)16. SzW_­7_­2022_­Informacja_­o_­wynikach_­20220809.pdf (data publikacji: 09.08.2022)