Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamówienia publiczne

19 lutego 2020

Zapytanie ofertowe – szacowanie wartości zamówienia – integracja LOK z HIS

16 stycznia 2020

Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, Powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, którego realizację Województwo Wielkopolskie powierzyło Spółce „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.

1 października 2019

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2019 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny”.

7 czerwca 2019

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/2/2019 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w sprzęt medyczny”.

7 lutego 2019

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2019 – Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent.

13 listopada 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/9/2018 – Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).

13 października 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2018 „Zakup energii elektrycznej dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.”.

27 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/7/2018 „Sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dotyczącego inwestycji pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.

21 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2018 Dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją.

12 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/5/2018 – Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).