Zamówienia publiczne

12 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/5/2018 – Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).

4 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/4/2018 „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

15 lutego 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/3/2018 – Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).

18 stycznia 2018

Plan potrzeb – informacja o planowanych zaówieniach publicznych na 2018 rok.

12 stycznia 2018

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym DT/01/2018.

12 stycznia 2018

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym DT/02/2018 (aplikacje szpitalne).

12 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu SzW/1/2018 – „Wykonanie modelu BIM oraz weryfikacji koordynacji i przedmiaru robót projektów wykonawczych w pełnym zakresie, przy użyciu uprzednio stworzonego modelu BIM w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”” „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o.

3 stycznia 2018

Link do przetargów umieszczanych na propublico

22 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu – Świadczenie usług pocztowych dla 5. grupy zakupowej

4 grudnia 2017

Zapytanie ofertowe