Ogłoszenie o zamówieniu SzW/6/2018 Dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją.

21 czerwca 2018

W dniu 19.09.2018 r. dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

W dniu 22.08.2018 r. dodano powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 13.08.2018r. dodano Informację z otwarcia ofert.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.
Nowy termin do: 13.08.2018r. godzina 15.00

W dniu 27.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi 2 oraz zmodyfikowane załączniki.

UWAGA Zmiana terminu składania ofert.
Nowy termin do: 06.08.2018r. godzina 15.00
W dniu 18.07.2018r. dodano Pytania i odpowiedzi oraz zmodyfikowane załączniki.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 01 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00 (piętnastej)

Załączniki:

1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf2. SIWZ.docx3. Zalacznik nr 1 do SIWZ - OPZ_­TRANSMISJA.docx4. Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.docx5. Zalacznik nr 3a do SIWZ - JEDZ.docx6. Zalacznik nr 3b do SIWZ - instrukcja wypelniania JEDZ.pdf7. Zalacznik nr 3c do SIWZ - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx8. Załącznik nr 4 do SWIZ _­TRANSMISJA_­UMOWA.docx9. Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw.docx10. Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Usluga_­transmisji.docx11. Zalacznik_­nr_­2_­do_­OPZ_­-_­Usluga_­dostepu_­do_­internetu.docx12. Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Usluga_­wirtualnego_­routera.docx13. Zalacznik_­nr_­4_­do_­OPZ_­-_­Usluga_­kolokacji.docx14. Zalacznik_­nr_­5_­do_­OPZ_­-_­Plan_­realizacji_­uslug.docx15. Zalacznik_­nr_­6_­do_­OPZ_­-_­Warunki_­odbioru.docx16. Zalacznik_­nr_­1_­do_­Umowy i formularza ofertowego_­-_­Wykaz_­ilosci_­uslug.xlsx17. Zalacznik_­nr_­4_­do_­umowy_­dane_­zamawiajacych_­indywidualnych_­do_­wystawienia_­faktur_­sprzedazy.xlsx18. SzW_­6_­2018_­Transmisja_­pytania_­2018.07.18.docx19. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­2018.07.18.docx20. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik nr 1 do SIWZ - OPZ_­TRANSMISJA_­2018.07.18.docx21. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik nr 4 do SWIZ _­TRANSMISJA_­UMOWA_­2018.07.18.docx22. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­OPZ_­-_­Usluga_­transmisji_­2018.07.18.docx23. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­3_­do_­OPZ_­-_­Usluga_­wirtualnego_­routera_­2018.07.18.docx24. SzW_­6_­2018_­ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­1.pdf25. SzW_­6_­2018_­Transmisja_­pytania_­2_­2018.07.27.docx26. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­SIWZ_­2018.07.27.docx27. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik nr 1 do SIWZ - OPZ_­TRANSMISJA_­2018.07.27.docx28. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy_­2018.07.27.docx29. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­4_­do_­SWIZ _­TRANSMISJA_­UMOWA_­2018.07.27.docx30. SzW_­6_­2018_­ZMODYFIKOWANY_­Zalacznik_­nr_­1_­do_­Umowy i formularza ofertowego_­-_­Wykaz_­ilosci_­uslug_­2018.07.27.xlsx31. Zalacznik_­nr_­29_­do_­OPZ_­-_­Wykaz_­ilosciowy.xlsx32. SzW_­6_­2018_­ogloszenie_­o_­zmianie_­ogloszenia_­2.pdf33. SzW_­6_­2018_­Transmisja_­pytania_­3_­2018.07.31.docx34. SzW_­6_­2018_­Informacja_­z_­otwarcia_­ofert_­2018_­08_­13.docx35. SzW_­6_­2018_­Informacja_­o_­wyborze_­najkorzystniejszej_­oferty_­2018_­08_­22.docx36. SzW_­6_­2018_­ogloszenie_­o_­udzieleniu_­zamowienia_­2018_­09_­19 (1).pdf